Služby

Spoločnosť Salatín, s. r. o. zabezpečuje široké portfólio služieb

Kvalitné služby, lojálnosť voči zákazníkom
Komplexnosť a flexibilita  
25 - 40 pracovných pozícii
Optimalizácia procesov (výrobných, pracovných, bezpečnostných)
Non-stop dispečing
Profi komunikácia
Zdieľanie a poznanie hodnôt (BOZP,školenia)
Vnútroštátna aj medzištátna preprava

•Služby v lese

- Komplexné služby v rámci obhospodarovania lesa
- Projekty ozdravných opatrení
- Lesopestovná činnosť (ochrana porastov, sadenie stromkov, vyžínanie, uhadzovanie po ťažbe), certifikácia lesov FSC
- Výstavba lesných ciest
- Vypracovanie metodiky pre zber dát v teréne
- Ťažba dreva (pomocou koní, LKT,harvestorom,lanovkou)
- Vypracovanie metodiky pre zber lesníckych dát v teréne
- Zavádzanie nových technológií v lesníctve, ekológii a environmentalistike
- štiepkovnie lesnej dendromasy
- Projekty ozdravných opatrení
- Manažment zahraničných projektov 

•Externé služby

–Predaj vlastného dreva
–Nakládka, preprava a vykládka drevnej hmoty, vagónovanie
–Manipulácia a sortimentácia drevnej hmoty
–Dispečing a logistika externých vozidiel
–Interná preprava (SOLO, interné sklady Mondi, a.s., Dalkia) 

•Logistika drevnej hmoty

-Dodávka dreva pre SCP – kamión. doprava z OM (odvozné miesto) aj ES (expedičný sklad)
-Práca vo WoodLogisticSystem
-Nakládka jazdných súprav na odvozných miestach
-Vagónovanie drevnej hmoty