Kontakt

Salatín, s. r. o. 

Partizánska Ľupča 552

032 15  Partizánska Ľupča

Slovensko

IČO: 36010332

IČ DPH: SK2020587866

Zapísaný v OR SR okresného súdu   v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 3974/L

 

Kontaktné osoby:

• Ing. Peter Smitek – konateľ, tel.č.: 0903 735 360, mail: salatin.sro@gmail.com
• Mgr. Kamila Čintalanová – dispečer, tel.č.: 0911 599 099, mail: salatin@centrum.sk
Peter Peterec - dispečer, tel.č.: 0914 340 090, mail: salatin@centrum.sk